Privacy statement

Autisme Netwerk Groningen (ANG) is een samenwerkingsverband en geen eigen rechtsvorm.
Het ANG is een netwerk van organisaties die samenwerken. Het netwerk biedt geen begeleiding/hulpverlening/behandeling en houdt dus geen cliëntdossiers bij.
Het ANG heeft meerdere vormen om informatie vast te leggen en/of te verwerken:

  • Website
  • Nieuwsbrief
  • Informatie en Adviesvragen
  • Samenwerkingsnetwerk

Dit betekent dat wij persoonsgegevens verwerken. Het ANG gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om. Het ANG houdt zich in aan de eisen die de Nederlandse gegevensbeschermingswetgeving stelt. Als u contact heeft met het ANG, legt het ANG uitsluitende de door u opgegeven gegevens vast. Het ANG bewaart deze gegevens zo kort mogelijk. en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die worden opgegeven.

1. Website

Het ANG respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.autismegroningen.nl
Een bezoeker kan te allen tijde de website van het ANG anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met het ANG te delen.
Het ANG maakt gebruik van Google Analytics. Hiervoor heeft het ANG een verwerkings-overeenkomst met Google gesloten. De IP-adressen van gebruikers zijn gemaskeerd en de mogelijkheid van ‘gegevens delen’ is niet actief. Google Analytics gebruikt cookies. Het ANG maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

Verwerkers
De coördinator van het ANG  verwerkt de anonieme informatie om zicht te krijgen op het aantal bezoekers van de site.

2. Nieuwsbrief via Mailchimp

Via een nieuwsbrief informeert het ANG over ontwikkelingen m.b.t. autisme en Autisme Netwerk Groningen.

Via een link op de website www.autismegroningen.nl kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor onze periodieke nieuwsbrief. Als iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief geeft hij/zij uitdrukkelijk toestemming om naam en mailadres te gebruiken voor het verzenden van de nieuwsbrief. De naam en het mailadres worden alléén voor dit doeleinde gebruikt. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Verwerkers
De coördinator van het ANG  verwerkt de informatie in een digitaal overzicht van namen en mailadressen.

Bewaartermijn
Gedurende de tijd dat u staat ingeschreven.

3. Informatie en Adviesvragen

Het ANG biedt zelf geen begeleiding/hulpverlening/behandeling, maar geeft alleen informatie en advies via de mail, telefonisch en waar wenselijk face-to-face.

Hulpvragers, mantelzorgers en professionals kunnen hun vraag via een speciaal mailadres consult@autismegroningen.nl  of het speciale telefoonnummer 06 51902264 inbrengen.

Indien de vraag complex is, wordt de vraag anoniem voorgelegd aan een multidisciplinair team. Dit team is samengesteld uit specialistische functionarissen van de convenantpartners.

Welke gegevens
Naam, mailadres, specifieke informatie m.b.t. de informatie en adviesvraag.

Verwerkers
Het mailaccount is in te zien door twee speciaal hiervoor bevoegde consulenten Informatie en Advies en de coördinator van het ANG. Het telefoonnummer wordt beheerd en beantwoord door de twee consulenten Informatie en Advies.

De strekking van de vragen en de gegeven adviezen worden anoniem verwerkt in een Excel-bestand om een beeld te krijgen van vragen, signalen en trends van knelpunten rondom autisme.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd van behandeling van de vraag. Vragen worden maximaal binnen twee maanden afgehandeld. Na afhandeling wordt de mailcorrespondentie verwijderd. Als het wenselijk is gegevens langer te bewaren, omdat er mogelijk een vervolgvraag komt wordt u schriftelijk/mondeling om toestemming gevraagd.

4. Netwerk

Voor het uitwisselen van kennis, kunde en informatie tussen de netwerkpartners van ANG zijn de privacyverklaringen van de eigen organisaties van toepassing.

Beveiliging

Het ANG draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

  • de website en het algemene mailaccount info@autismegroningen.nl en het speciale Informatie en Advies mailaccount consult@autismegroningen.nl  van het ANG worden conform huidige maatstaven beveiligd; 
  • toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord;
  • alleen bevoegde personeelsleden hebben toegang tot persoonsgegevens.

Heb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart