Wie zijn wij?

Voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is het belangrijk dat zij, waar nodig, levenslang op alle levensterreinen passende zorg en ondersteuning kunnen krijgen. Daarbij is (vroeg)signalering, goede informatie, diagnostiek, passend onderwijs, behandeling en begeleiding van groot belang. De ondersteuning en zorgverlening is nu vaak versnipperd. Daarom willen Autisme Netwerk Groningen (ANG) kennis en kunde op gebied van autisme delen, meer samenwerken en zorgen voor meer samenhang in de hulpverlening om bij te dragen aan passende, levensloopbestendige ondersteuning voor mensen met autisme en hun naasten. Het ANG is een samenwerkingsverband van meer dan 20 organisaties.

Logo van aangesloten organisatie
Logo van aangesloten organisatie
Logo van aangesloten organisatie
Logo van aangesloten organisatie
Logo van aangesloten organisatie
Logo van aangesloten organisatie
Logo van aangesloten organisatie
Logo van aangesloten organisatie
Logo van aangesloten organisatie
Logo van aangesloten organisatie
Logo van aangesloten organisatie
Logo van aangesloten organisatie
Logo van aangesloten organisatie
Logo van aangesloten organisatie
Logo van aangesloten organisatie
Logo van aangesloten organisatie
Logo van aangesloten organisatie
Logo van aangesloten organisatie

Heb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart