Wat doen wij?

Niet vrijblijvende samenwerking

De samenwerking tussen de deelnemende partners is niet vrijblijvend. In een convenant is vastgelegd waaraan de partners willen werken. Het netwerk werkt nauw samen met andere autismenetwerken en het VWS-programma Coalitie Vanuit Autisme Bekeken. 

Het ANG wil een bijdrage leveren aan duurzame verbetering van levenskwaliteit en participatiemogelijkheden van mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen. Het netwerk wil een vindplaats zijn van kennis, kunde en praktijkervaringen rond autisme voor mensen met ASS, hun naasten en professionals in de provincie Groningen. Het netwerk heeft tot doel regionale en lokale partijen over de levensdomeinen heen met elkaar te verbinden. We willen daarnaast vanuit een gezamenlijke verantwoordelijk bijdragen aan het initiëren van oplossingen bij knelpunten.

Zie hier onze brochure en het overzicht van de convenantpartners van het netwerk.

Bij complexe vragen m.b.t. autisme kan gebruik gemaakt worden van onze ketengroep Consultatie en Advies. Zie hier de folder.

Stand van zaken 

Eind 2016 hebben alle partners het derde convenant gesloten; het convenant loopt tot 1 januari 2020. Zie onze beknopte terugblik op 2018 en Jaarplan 2019.

Meer informatie over het netwerk of interesse om aan te haken bij het netwerk?

Wilt u meer informatie over het ANG of wilt u met uw organisatie ook bijdragen aan de doelstelling van het ANG?
Dan kunt u contact opnemen met de coördinator van het ANG, Roelie Veldhuis, info@autismegroningen.nl of 06 31670098

Heb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart