Wonen met autisme, werkboek voor begeleiders

Wonen met autisme, werkboek voor begeleiders
Er zijn steeds meer jongeren en jongvolwassenen met autisme en een normale tot hoge intelligentie op zoek naar een geschikte vorm van zelfstandig wonen. Veel van deze mensen hebben een vorm van ondersteuning bij het wonen nodig die zo goed mogelijk is afgestemd op hun mogelijkheden en beperkingen. Om de kwaliteit van deze ondersteuning te borgen is het belangrijk dat de bgeleiders in de woonsituatie een goede theoretische en praktische basis hebben voor het werken met deze doelgroep. Waar nodig is het zaak dat zij hun gangbare werkwijze kunnen aanpassen omdat die voor het werken mede doelgroep te weinig houvast biedt. Daarvoor is dit werkboek ontwikkeld. Het boek dient om begeleiders te inspireren en te motiveren zich te verdiepen in autisme en de uitdaging aan te gaan om mensen met autisme binnen hun woonsituatie te begeleiden. De theoretische kennis wordt verduidelijkt en toegankelijk gemaakt aan de hand van praktische voorbeelden vanuit verschillende perspectieven; de bewoner met autisme, de ouder, de behandelaar en de begeleider.
 

Wonen met autisme, werkboek voor begeleiders

AuteurJolanda Keesom en Rachel Nieuwenhuis
UitgeverHet boek is een uitgave van RIBW Alliantie, Nederlandse Vereniging voor Autisme en het Dr. Leo Kannerhuis
ISBN9789081285421
Boek bestellen