Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek aangaande autisme in provincie Groningen.

ACCARE

  1. Een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar de effecten van een SOVA training (ESTIA onderzoek). I.s.m Lentis.
    Werkt sociale vaardigheidstraining bij kinderen met autisme?
  2. Een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar de effecten van e-health oudertraining bij kinderen met ASS 
  3. Een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar de effecten van melatonine bij slaapproblemen en ASS 
  4. Een onderzoek naar de effecten van oxytocine op empathie bij ASS 

AUTISMETEAM NOORD NEDERLAND, JONX/LENTIS

1. Promotie onderzoek

Titel: Cognition, self-injury and autism in Cornelia de Lange Syndrome: their mutual relationships and correlation with genetic background.
Doel: Inzicht creëren in cognitie, automutilerend gedrag en autisme bij kinderen en volwassenen met Cornelia de Lange syndroom. 

2. Onderzoek onder volwassenen woonachtig in de Woon en Werkgemeenschap voor Volwassenen met ASS (WWA) van Lentis

Titel: Kwaliteit van Leven bij volwassenen met ASS woonachtig in WWA.
Doel: Definiëren van determinanten van kwaliteit van leven binnen de WWA en de kwaliteit van leven van mensen in de WWA in kaart brengen en

3. Literatuuronderzoek

Titel: Behandelmethodieken bij ASS en OCD.
Doel: Overzicht bieden van de effectiviteit van de huidige behandelingen voor patiënten met ASS en OCD.

4. Onderzoek naar sociale motivatie

Titel: Welke sociale stimuli bevorderen sociale motivatie bij kinderen met autisme spectrum stoornissen?
Doel: Identificeren welke sociale stimuli er voor zorgen dat kinderen met ASS voldoende gemotiveerd  om sociale interactie aan te gaan. Door de behandeling hierop toe te spitsen kan de cognitie van mensen met ASS optimaal verbeterd worden.

5. Binnen de Leo Kannerhuis Nederland franchise voeren we een deelonderzoek uit binnen het REACH-AUT project t.b.v de Academische Werkplaats Autisme.

Titel: Multiplex Gezinnen ASS.
Doel: Hierbij richten we ons op het in kaart brengen van beïnvloedende factoren met betrekking tot de zelfstandigheidsontwikkeling van jongeren met ASS in gezinnen met tenminste één ouder met ASS.

6. Onderzoek onder oudere volwassenen (55+) met ASS.

Titel: Cognitieve prestaties bij oudere volwassenen met ASS.
Doel: Inzicht verkrijgen in de cognitieve functies van ouderen met ASS, aangezien hier momenteel nog weinig over bekend is.

7. Validatie onderzoek

Titel: Repetitief en restrictief gedrag bij ASS.
Doel: Bepaling van  de psychometrische eigenschappen van deze (uit het Engels) vertaalde vragenlijst naar repetitief en restrictief gedrag is nu gaande. 

8. Validatie onderzoek

Titel: Sensorische Klachtenlijst.
Doel: Deze nieuw ontwikkelde screeningslijst biedt een goede ondersteuning bij het in kaart brengen van sensorische klachten van kinderen en volwassenen met ASS en wordt momenteel gevalideerd.

9.  Effect meting

Titel: Eclectisch Noord Nederlands (ENN) model vroegstimulering.
Doel: Lopend onderzoek om het effect te meten van de nieuwe behandelmethode (ENN) die het infantteam binnen het ATN heeft opgezet.

10. Participatie in: Oxytocine onderzoek (Accare & RUG)

Titel: Heeft oxytocine een positieve uitwerking op de empathiebeleving bij mannen met een autismespectrumstoornis?
Doel: Onderzoeken of oxytocine de affectief empathische vermogens van personen met autisme verhoogt.

UCP

  1. Effectiviteit van Cogmedtraining bij volwassenen met ASS i.s.m. Lentis. (Cogmed is een wetenschappelijk onderbouwde training voor het werkgeheugen)
  2. Validiteit van de VIS-V (Vragenlijst inventarisatie Sociaal Gedrag van Volwassenen)

Wetenschappelijk tijdschrift autisme

Zie voor meer informatie de website WTA van het tijdschrift.

  • Ga terug naar het overzicht