Vrije tijd en sport

Vrije tijd

Vrije tijd heeft voor mensen met ASS een wezenlijk andere betekenis dan voor mensen zonder ASS. Vaak is vrije tijd voor mensen met ASS de moeilijkste periode van de dag of week. 

De activiteiten op het werk of op school hebben een zekere voorspelbaarheid. Dat is voor vrije tijd vaak veel minder het geval. Vragen over invulling van vrije tijd, zoals ‘wat kun je doen’, 'waar kun je het doen’, met wie kun je het doen’ en 'wanneer kun je het doen’ zijn vaak geen vanzelfsprekende vragen voor mensen met ASS. Zij vinden het lastig om de vrije tijd zelf te organiseren en zijn vaak afhankelijk van hetgeen wordt aangeboden. Daardoor kan vrije tijd soms eerder als stress ervaren worden dan als ontspanning. Waar een ander vakantie ziet als ‘uit de ‘sleur’ van het dagelijks leven zijn’ is dat voor veel mensen met ASS juist het probleem van de vakantie.

Er is aandacht nodig vanuit de naaste omgeving en de hulpverlening voor de specifieke betekenis die vrije tijd voor mensen met ASS heeft. Het is belangrijk en noodzakelijk dat mensen met ASS leren zelf de vrije tijd zinvol in te vullen. Als dat niet lukt dan is het belangrijk dat de omgeving helpt bij het invullen en aanbieden van een zinvolle tijdsbesteding. Een duidelijke invulling van vrije tijd kan deze stress aanzienlijk verminderen. Het kan gaan om vrijetijdsbesteding in huis, bij reguliere verenigingen, sportclubs of bijvoorbeeld weekenden of vakanties met andere mensen met autisme.

Tips

Op de website van het Landelijk Netwerk Autisme staan tips met betrekking tot ondersteuning bij vrije tijd van kinderen met ASS. Zie www.landelijknetwerkautisme.nl

De NVA geeft een brochure uit over vrijetijdsbesteding. Hierin staat diverse tips om een geschikte vorm van vrijetijdsbesteding te vinden voor kinderen. De brochure is te bestellen via de website van de NVA www.autisme.nl

Op website www.uitmetkorting.nl vind je informatie over attracties in het land waar je terecht kan met korting en/of waarbij rekening gehouden wordt met mensen met autisme.

Sporten (bij reguliere clubs)

In samenwerking met Huis van de Sport gaf MEE Groningen enkele informatieavonden voor sportleerkrachten en sportbegeleiders die meer wilden weten over Autisme Spectrum Stoornissen (ASS). Gedurende deze avonden leren zij over verschillen binnen de stoornis in het autismespectrum. Daarnaast leren zij, aan de hand van een aantal sprekende voorbeelden, vanuit welke gedachte een goede, zich ontwikkelende, sportles neergezet zou kunnen worden. Een sportles waarin een persoon met een autisme spectrum stoornis zich evengoed kan ontwikkelen als ieder ander. 

Beschikbare handreikingen en trainingen op het gebied van sport en autisme (bron: Engagement met Autisme, zomer 2014):

  • Informatie website: www.autismeindesport.nl 
  • Sportkeuze app voor als je autisme hebt en wilt sporten: www.sportkeuzeadvies.nl
  • Poster met sterke kanten van autisme voor coaches en trainers: uitgeverij Pica
  • www.academievoorsportkader.nl Op deze website vind je: workshops over autisme in de sport (gratis) voor sportcoaches (NOC*NSF/ASK), stappenplan naar een autisme vriendelijke sportclub (NOC*NSF/ASK)

In 2014 zijn de volgende aanvullende handreikingen door 'vanuit autisme bekeken' ontwikkeld. zie ook hun website www.vanuitautismebekeken.nl

Zie facebookpagina van Auti-sport Noord Nederland Nederland voor sportactiviteiten in het noorden waarbij aandacht is voor autisme.

Organisaties die vakanties organiseren voor mensen met ASS

Er zijn verschillende organisaties die vakanties en weekenden organiseren voor kinderen en jongvolwassenen met ASS, o.a. Autitravel  of Ykids organiseren zomerkampen. 

In de zogenaamde ‘ de blauwe gids’ van de Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakanties is ook veel informatie te vinden over aangepaste vakanties; De Blauwe Gids 

Zie ook de MEE-vakantiewijzer

 

  • Ga terug naar het overzicht