Websites, twitter en facebook en Passend Onderwijs

Op www.passendonderwijsgroningen.nl vindt u de portal van de drie samenwerkingsverbanden in de provincie. Twee voor het voortgezet onderwijs en één voor het basisonderwijs. Op deze portal vindt u ook de brochure van de Commissie van Advies en de route toelaatbaarheidsverklaring, onder de button ‘Commissie van Advies’.

Op Twitter en facebook zijn de samenwerkingsverbanden te vinden via

twitter VO Ommelanden  https://mobile.twitter.com/PaOnVO20_02

VO Stad  www.twitter.com/PaOnVO20_01

Facebook VO Stad www.facebook.com/SWVVO20.01Stad

Zie ook het 3-minutenfilmpje van PO over Passend www.po2001.passendonderwijsgroningen.nl/ouders/

Voor algemene informatie over Passend Onderwijs kunt u terecht op de website van OCW: www.passendonderwijs.nl

Op deze site vindt u o.a. ook veelgestelde vragen door ouders en scholen op:  http://www.passendonderwijs.nl/veelgestelde-vragen/

Voor ouders zijn de volgende websites ook interessant als u meer wilt weten over Passend Onderwijs:

Steunpunt Passend Onderwijs: www.steunpuntpassendonderwijs.nl/ 

Passend Onderwijs en Ouders: www.passendonderwijsenouders.nl

Website kennis op de kaart is een website waarbij vraag en aanbod van kennis en kunde t.a.v. begeleiding van kinderen en jongeren met (leer)handicaps bijeen wordt gebracht.

  • Ga terug naar het overzicht