Scholen voor speciaal onderwijs

Cluster 1

Cluster 1 (REC 1) betreft scholen voor speciaal onderwijs die gespecialiseerd zijn in onderwijs aan kinderen die blind of slechtziend zijn.

In de provincie Groningen betreft het de scholen van Visio in Haren, zie VISIO 

Cluster 2

Cluster 2 (REC 2) betreft scholen voor speciaal onderwijs die gespecialiseerd zijn in onderwijs aan kinderen die doof of slechthorend zijn en kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden en kinderen met communicatieve problemen zoals bepaalde vormen van autisme.

In de provincie Groningen betreft het de Tine Marcus School en de dr. J. de Graafschool; beide in Groningen. Daarnaast de SO en de VSO Guyotschool in Haren. 

Behalve onderwijs wordt vanuit Kentalis ook wonen gerealiseerd. Het wonen is gesitueerd op het terrein van De Brink in Vries. Zie Kentalis

Zie ook Simea

Simea houdt zich bezig met belangenbehartiging van leerlingen in het speciaal onderwijs voor cluster 2.

Cluster 3

Cluster 3 (REC 3) houdt zich bezig met speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen en langdurig zieke kinderen. Is vanaf invoering Passend Onderwijs onderdeel van Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Hiertoe behoren scholen voor leerlingen met epilepsie, scholen voor langdurig zieke kinderen, Mytyl- en Tytylscholen (lichamelijk en meervoudig gehandicapte kinderen met een verstandelijke beperking), scholen voor Zeer Moeilijk Lerende kinderen.

In Noord Nederland is dat REC 3 Noord Oost Nederland. De REC 3 scholen in de provincie Groningen zijn:

  • De Steiger, De Wingerd en de W.A. van Lieflandschool in Groningen
  • De Groninger Buitenschool in Glimmen
  • Mytylschool Prins Johan Friso in Haren
  • Margaretha Hardenbergschool in Veendam
  • De Meentschool in Winschoten
  • Meidoornschool in Stadskanaal

Per 1 augustus 2014 is REC Noordoost Nederland cluster 3 als gevolg van de invoering van Passend Onderwijs ontbonden. De scholen voor speciaal onderwijs blijven gezamenlijk optrekken onder de nieuwe naam Noordelijk Expertise Centrum Specialistisch Onderwijs (NECSO): www.necso.nl.nl

Cluster 4

Cluster 4 (RENN4) betreft speciaal onderwijs voor kinderen met psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen en scholen die verbonden zijn aan pedologische (kinderkundige) instituten. Is vanaf de invoering van Passend Onderwijs onderdeel van de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. In de provincie Groningen heet cluster 4 RENN4. RENN4-scholen zijn Diamantcollege (VSO) en Erasmusschool (VSO) en Bladergroenschool (SO). Alle vier in Groningen. Zie RENN4

  • Ga terug naar het overzicht