Praktijkonderwijs & Hoger- en wetenschappelijk onderwijs

Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs voor kinderen voor wie het behalen van een diploma in het VO te hoog gegrepen is. Het gaat om kinderen die moeilijk leren, soms in combinatie met ASS. In de provincie Groningen zijn praktijkscholen in Appingedam (Noorderpoort), Groningen (De Bolster, Heyerdahl College en Gomarus College), Winschoten (De Catamaran), Stadskanaal (De Flint) en Veendam (Winkler Prins). Zie ook Pro Rec Noord.

Hoger- en wetenschappelijk onderwijs

Jongeren met ASS stromen steeds vaker door naar het hoger- en wetenschappelijk onderwijs en ervaren daar vaak onbegrip en studieproblemen. Uit ervaring en onderzoek blijkt dat jongeren met ASS een groot risico lopen op studie-uitval. ASS heeft vanwege problemen met informatieverwerking invloed op zelfstandigheid, concentratievermogen, ordenen en organiseren, de belangstellingswereld en de communicatie. Juiste deze aspecten zijn van groot belang bij studeren en dus bij succesvol afronden van de studie.

Links met site die betrekking hebben op hoger en wetenschappelijk onderwijs in combinatie met ASS:

Lectoraat Rehabilitatie Hanzehogeschool

Het Lectoraat Rehabilitatie wil een bijdrage leveren aan het functioneren van mensen met beperkingen bij het vervullen van maatschappelijke/sociale rollen van eigen keuze. Uitgangspunt daarbij is dat mensen met beperkingen dezelfde wensen en doelen hebben als iedereen.

Rehabilitatie is mensen met beperkingen ondersteunen bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van hun eigen doelen zodat zij tevreden en succesvol zijn met betrekking tot hun activiteiten en hun deelname aan de samenleving. De ondersteuning kan bestaan uit individuele begeleiding of normalisatie/aanpassing van het milieu. Er wordt gestreefd naar zo weinig professionele ondersteuning als mogelijk. Zie website lectoraat.

  • Ga terug naar het overzicht