Onderwijs

Het is belangrijk dat leerlingen met autisme, net als ieder ander gebruik kunnen maken van het onderwijs. In het basis- en voortgezet onderwijs, maar ook in het middelbaar/hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. In de praktijk blijkt dat deelname aan het onderwijs door mensen met ASS niet altijd vanzelfsprekend is. De aard en de ernst van de belemmeringen kunnen zeer uiteenlopend zijn.

Thuiszitters

Onder thuiszitters is de groep kinderen met autisme sterk vertegenwoordigd. Er is sinds het najaar van 2014 een website voor professionals die zich inzetten om kinderen te helpen weer naar school te gaan. De website heet Reikt thuiszitters de hand

Samenwerking Noorderpoort en Lentis

In oktober 2013 is het Kairo-project van start gegaan. Het Autisme Team Noord-Nederland in Groningen is, in samenwerking met het Noorderpoort, KAIRO gestart. Het doel van KAIRO is jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis helpen bij het behalen van een diploma en het voorkomen van problemen op school. KAIRO staat voor kennisontwikkeling autisme integratie regulier onderwijs. In 2017 is ook een KAIRO  van start gegaan in Oldambt.

  • Ga terug naar het overzicht