Mantelzorg

Het bieden van zorg aan een kind, partner, ouder, vriend(in) of een buurvrouw noemen we mantelzorg. Mantelzorg is onbetaalde zorg en wordt geboden vanuit een persoonlijke relatie met betrokkene.

Voor iemand met ASS zijn de mantelzorgers erg belangrijk. De familie of andere naasten kennen betrokkene goed. Dat is belangrijk voor betrokkene zelf, maar dit is ook van groot belang in contacten met hulpverleners, leerkrachten etc. De hulpverlening komt vaak het best tot z’n recht als er goede afstemming is tussen hulpvrager, mantelzorger en hulpverlener.

Mantelzorg wordt vaak als vanzelfsprekend gezien. Maar als de zorg intensief en langdurig is kan het ook zwaar zijn. Mantelzorg is niet alleen zorgen voor, maar ook zorgen hebben over.

Leven met iemand met ASS kan veel vragen van mensen in de naaste omgeving. Mensen uit de naaste omgeving moeten altijd rekening houden met de beperking. Gebeurt er iets onverwachts, dan kan dat invloed hebben op de persoon met ASS. Aandacht voor de draagkracht van de mantelzorger is dan ook erg belangrijk.

Verschillende organisaties houden zich bezig met ondersteuning, cursussen of andere vormen van uitwisseling voor mensen uit de omgeving van de persoon met ASS.

Psycho-educatie

Kort gezegd gaat het bij psycho-educatie om uitleg over autisme en adviezen voor de opvoeding of omgang met de persoon met ASS. Het kan gaan om educatie voor mensen met ASS zelf, maar ook om educatie van ouders (ook voor ouders van volwassen kinderen) of andere naast betrokkenen.

Bijeenkomsten voor broers en zussen

De zogenaamde brussencursussen. Deze worden georganiseerd door MEE Groningen. Er is voor broers en zussen tussen 8 en 13 jaar gelegenheid meer te leren over autisme en om ervaringen uit te wisselen. Lees meer.

Zie ook website Participate over 'een bijzondere broer of zus'of de website voor jongeren die opgroeien in een gezin met zorg Jong zorgen

Mantelzorgondersteuning

Bijna elke gemeente in de provincie Groningen heeft een steunpunt Mantelzorg. Op de website van het coördinatiepunt Steunpunten Mantelzorg vind u alle adressen; Mantelzorg in Groningen

Zorg delen met anderen iva Share Care. Familie, vrienden en buren kunnen na het openen van een 'zorgsite' afspraken maken over vorm, inhoud en tijdstip zorg en activiteiten.

Zie ook de website van Op kracht

  • Ga terug naar het overzicht