Begeleiding en ondersteuning

Een autisme spectrum stoornis geeft soms problemen op één levensterrein, maar vaak op meerdere terreinen van het dagelijks leven. Het kan gaan om de woonsituatie, maar ook om de werksituatie, de vrije tijd of het sociale netwerk. Als mantelzorg niet voldoende is om deze specifieke hulpvragen het hoofd te kunnen bieden kan professionele begeleiding noodzakelijk zijn. Het kan gaan om meer of minder intensieve vorm van begeleiding. Ook kan de behoefte aan begeleiding verschillen per leeftijdsfase.

Begeleiding is hulpverlening die gericht is op ondersteuning bij de huidige situatie en die tot doel heeft om het bestaande niveau van functioneren te behouden. Het kan gaan om een goed evenwicht te houden tussen draagkracht en draaglast van iemand.

Het kan bij begeleiding gaan om betrokkene zelf (alle leeftijden), maar het kan ook zijn/haar omgeving betreffen, zoals personen vanuit:

  • mantelzorg;
  • onderwijs;
  • werk of dagbesteding;
  • wonen;
  • vrije tijd en netwerk.

App's

App's kunnen soms een bijdrage leveren om zaken inzichtelijker en overzichtelijker te maken. Lees hier meer over autisme en Apps
 

  • Ga terug naar het overzicht