Hulpverlening

We gaan hier verder in op soorten hulpverlening in het algemeen, signalering en diagnostiek, psycho-educatie, begeleiding en ondersteuning en behandeling.

Belangrijk in de GGZ is de Zorgstandaard Autisme. Deze bestaat sinds eind 2017. In de Zorgstandaard Autisme staat aan welke voorwaarden goede geestelijke gezondheidszorg voor mensen met autisme moet voldoen. Er bestaan in de 
ggz natuurlijk ook al richtlijnen op het gebied van autisme, maar die zijn vooral gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar effectieve behandelingen, terwijl de zorgstandaard gaat over hoe de ggz in de praktijk georganiseerd zou moeten worden, gezien vanuit het perspectief van mensen met autisme. Zie de site van GGZ-standaarden en lees het artikel van de NVA 

 
Alle hulpverlening voor Jeugd valt onder de Jeugdwet en hiervoor zijn gemeenten verantwoordelijk. In de provincie Groningen werken gemeenten hiervoor samen in het Regionaal Inkooporgaan Groninger Gemeenten (RIGG).

Vanaf 1 januari 2018 is de website Jeugdhulp Groningen in de lucht! Deze 'nieuwe' site is voor alle verwijzers in de regio Groningen, maar ook voor jeugdigen en hun ouders/opvoeders.  Alle aanbieders die een contract hebben voor het bieden van jeugdhulp in de regio vanaf 2018 staan op deze site vermeld. Wanneer er meerdere aanbieders zijn die hetzelfde soort hulp mogen leveren, zijn er toch altijd specifieke kenmerken waarmee de ene aanbieder zich onderscheidt van de ander. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met de locatie waarop de aanbieder jeugdhulp biedt: op de eigen locatie of juist in de omgeving van de jeugdige. En zo zijn er meer kenmerken op te noemen waaruit blijkt waarin jeugdhulpaanbieders van elkaar verschillen. 
  • Ga terug naar het overzicht