Belangenbehartiging

Het is belangrijk dat er organisaties bestaan die opkomen voor de gezamenlijke belangen van mensen met ASS en hun omgeving. Immers, samen sta je sterker en bereik je vaak meer.

Er zijn wezenlijke belangen te behartigen, zowel op praktisch gebied als op inhoudelijk gebied. Belangenorganisaties geven steun én maken zich sterk voor de positie van mensen met ASS in de samenleving.

Belangenorganisaties:

  • Komen op voor de belangen van mensen met een beperking bij overheden en instellingen;
  • Geven voorlichting en informatie over ASS, behandelingsmogelijkheden en gevolgen voor het dagelijks leven. Niet alleen aan cliënten en hun familie, maar ook aan een breder publiek, bijvoorbeeld scholen;
  • Bieden lotgenotencontact en vaak bieden ze ook klachtopvang;
  • Stimuleren wetenschappelijk onderzoek m.b.t. ASS.

Er zijn verschillende organisaties actief op het gebied van belangenbehartiging van, voor en door mensen met ASS, namelijk:

  • NVA - De NVA komt op voor de belangen van kinderen (en hun ouders) en volwassenen met ASS, hun partners en familie.
  • Balans - Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag.
  • PAS Nederland - Belangenvereniging voor en door normaal- tot hoogbegaafde volwassenen met ASS.
  • VG Belang - VG Belang ondersteunt organisaties / netwerken van mensen met verstandelijke beperkingen, ouders en families. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking én ASS. VG Belang is een samenwerking van de ouderverenigingen KansPlus, Sien, Helpende Handen en dit Koningskind.

Informatie over belangenorganisaties en links met websites op het terrein van belangenbehartiging en lotgenotencontact

Bij de sociale kaart vind je verschillende organisaties die actief zijn op het gebied van belangenbehartiging en lotgenotencontact. Hieronder staan nog andere links van website

  • Ga terug naar het overzicht