Wethouders Laura Broekhuizen (gemeente Oldambt) en Harrie Brunen (gemeente Westerwolde) tekenen als eerste Manifest autismevriendelijke provincie

Een autismevriendelijke provincie waar het uitreiken van de stimuleringsprijs niet meer nodig is. Dat is het doel van het manifest Autismevriendelijke provincie dat het ANG heeft opgesteld met ervaringsdeskundigen.

Een provincie waar kinderen en volwassenen met autisme op alle levensterreinen binnen hun eigen mogelijkheden gelijkwaardig en volwaardig mee kunnen doen en waar nodig maatwerkondersteuning krijgen.

Twee citaten uit de speech van Douwe Wilts, ervaringsdeskundige bij lancering van het manifest; “Als ik vooruit kijk, zeg tien jaar de toekomst in. Dan zie ik een Groningen voor mij waar weinig verwarde mensen zijn, omdat zij die het spoor bijster dreigen te raken op tijd worden geholpen. Dan zie ik een Groningen voor mij, waar op scholen gekeken wordt naar wat een leerling nodig heeft. En niet wat hij of zij niet kan. Waar een beperking niet hetzelfde betekent als onmogelijk. Waar iedere leerling, autistisch of niet, gelijke kansen krijgt door ongelijk onderwijs.” “En als ik vooruitkijk zie ik een Groningen voor mij waar autisme niet langer als afwijking wordt gezien, maar als essentieel onderdeel van de menselijke identiteit, zonder dat dit leidt tot tekortkomingen in de benodigde hup en ondersteuning. Al valt het niet uit te sluiten dat de autist in een autismevriendelijk Groningen minder hulp nodig heeft dan vandaag de dag.”

Lees hier de hele speech

Het ANG wil met het manifest zoveel mogelijk mensen en organisaties bereiken om deze missie te onderschrijven en de impact van de visie en werkwijze te vergroten.
Wethouders Laura Broekhuizen (Oldambt) en Harrie Brunen (Westerwolde) ondertekenden op 6 november tijdens de bijeenkomst van de uitreiking van de stimuleringsprijs autisme als eerste het manifest. Met beide gemeenten werkt het ANG momenteel samen binnen de proeftuin Autisme ‘Kijken hoe het kan’. Binnen de proeftuin werken professionals vanuit alle levensterreinen en ervaringsdeskundigen samen. De winst wordt daarbij vooral behaald door korte lijnen tussen professionals, door goede samenwerking tussen de betrokken partijen vanuit alle levensterreinen, maar bovenal door de beschikbaarheid van ervaringsdeskundigen. Beide gemeenten zetten zich daarmee in om een autismevriendelijke gemeenten te zijn.

Lees hier de tekst van ons manifest.
Onderschrijft u ook onze missie en wilt u bijdragen aan de impact en het effect van de visie en werkwijze?
Dan kunt u hier het formulier downloaden, invullen en ondertekenen en naar ons opsturen of mailen.

  • Ga terug naar het overzicht