Oproep Nederlands Autisme Register tot deelname onderzoek

In Nederland hebben naar schatting 190.000 mensen een autismespectrumstoornis (ASS). We weten nog te weinig over de levensloop van mensen met autisme om hen optimaal te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Om deze reden is het Nederlands Autisme Register (NAR) opgericht. Het NAR is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en de Vrije Universiteit Amsterdam. Het doel van het NAR is om de levensloop van kinderen, adolescenten en volwassenen met autisme (en een verstandelijke beperking) voor langere tijd te volgen via online vragenlijsten. Daarnaast wil het NAR in samenwerking met de NVA opkomen voor de belangen van mensen met autisme - in al hun diversiteit. Meer informatie vindt u op onze website: www.nederlandsautismeregister.nl

Door de samenwerking tussen het NAR en de NVA is het mogelijk om aan de ene kant beter inzicht te krijgen in de omvang van de problemen bij deze doelgroep en aan de andere kant beter op te kunnen komen voor de belangen van mensen met autisme, zowel voor jong als oud. Samen kunnen we bouwen aan meer begrip en kansen voor kinderen en volwassenen met autisme.

Deelnemers ontvangen ongeveer één keer per jaar een online vragenlijst. Per keer kan de deelnemer beslissen of hij/zij wil meedoen. Deelname aan het register is vrijwillig en gratis. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en opgeslagen in een beveiligd systeem. 

Hoe meer mensen met autisme worden aangemeld, hoe beter wij in staat zijn om autisme beter te begrijpen en mensen met autisme te ondersteunen. Wij nodigen u van harte uit om hierbij te helpen! 

Lees hier nog meer informatie in de algemene flyer, de flyer voor ouders van een kind met autisme of de flyer voor ouders van een kind met autisme en een verstandelijke beperking.

 

Hartelijk dank voor uw medewerking!

 

Met vriendelijke groet,

Dr. Sander Begeer (VU)

Marlies van Wijngaarden, MSc (VU)

Kawita Mataw, MSc (VU)

Drs. Bernadette Wijnker (NVA)

Maria Hibma, MSc (NVA)

 

 

  • Ga terug naar het overzicht