Lezing Autisme en multidimensionaliteit

'AUTISME EN MULTIDIMENSIONALITEIT'

Naar aanleiding van grote interesse in het thema zal er op donderdag 24 oktober in de sfeervolle bovenzaal (nr.9) van 'Het Heerenhuis' een vervolglezing worden gehouden over (de toename van) autisme(diagnoses) en multidimensionaliteit.

Vragen die hierbij langs zullen komen zijn:

– wat is dat, multidimensionaliteit?

– spelen ASS'ers een rol bij het op de aarde brengen van andere dimensies?

– is er een mogelijk verband met slaapproblemen, angst, desoriëntatie, allergieën en prikkel(over)gevoeligheid?

– welke remedies zijn er voor ASS-ers om zich (zelfver)zekerder te gaan voelen?

De avond zal worden verzorgd door Bep Schilder, auteur van het boek 'De Poort, de Paljas en het Meisje, levens(reis)verhaal van een domineesdochter met het syndroom van Asperger', deel 1

(Deel 2 zal w.s. over enige maanden verschijnen. Voor actuele info m.b.t. de presentatie daarvan, zie persberichten en website hieronder)

Datum: 24 oktober

Plaats: Spilsluizen 9

Aanvang: 20.15 uur

Inloop: 19.45 uur

Entree: 7,50 euro (incl. 1 gratis consumptie voor in de pauze)

(helaas) geen pin

 

 

  • Ga terug naar het overzicht