JADOS bestaat 10 jaar

Anno 2019 
Om kennis vanuit Stumass, Capito Wonen en IVA beter te benutten en efficiënter te werken was JADOS als overkoepelende stichting voor de drie organisaties een logische stap. De groei en doorontwikkeling is hiermee naar de toekomst toe geborgd. Want groeien en ontwikkelen blijven we doen. Met maar één doel: Zoveel mogelijk mensen met autisme als vanzelfsprekend deel laten nemen aan de samenleving. Want het participeren van mensen met autisme betekent meer diversiteit en dit draagt bij aan een beter functionerende en mooiere samenleving. Anno 2019 ziet dat er in cijfers als volgt uit: De gezamenlijke organisaties begeleiden in bijna 25 gemeenten door heel Nederland, met 330 medewerkers, meer dan 1000 cliënten, ambulant of in één van onze ruim 65 studentenhuizen/locaties.
Lees hier meer over (het ontstaan van) JADOS.
 

  • Ga terug naar het overzicht