Interessante platformbijeenkomst van Autisme Netwerk Groningen

Op 26 februari organiseerde Autisme Netwerk Groningen weer één van haar platformbijeenkomsten voor convenantpartners. Deze keer stond  'Autisme en Gender" centraal. Gastsprekers waren Judith Bouwman (coördinator, trainer, trajectbegeleider van Centrum Seksualiteit MEE Noord en Annemiek Landlust (gezondheidszorgpsycholoog, cognitief gedragstherapeut i.o. van het ATN en gespecialiseerd in dit thema).  Een onderwerp waarvoor de laatste tijd steeds meer aandacht is en dat gezien de vele vragen vanuit de zaal nog regelmatig terug zal komen op onze platformbijeenkomsten. Zie hier de presentatie.

  • Ga terug naar het overzicht