In het kader van de autismeweek van 31 maart t/n 6 april "Er zit veel rek in mensen met autisme. Dat zij zich niet kunnen ontwikkelen is grote onzin"

"Er zit veel rek in mensen met autisme. Dat zij zich niet kunnen ontwikkelen is grote onzin"

Kwaliteiten van werknemers zijn de basis voor de kwaliteit van dienstverlening of producten binnen een organisatie of bedrijf. Diversiteit in een organisatie laat veel verschillende  kwaliteiten tot hun recht komen. Sterke punten die vaak in verband gebracht worden met autisme zijn o.a. analytisch denken, oog voor detail, buiten kaders denken, resultaatgerichtheid, eerlijkheid, loyaliteit en technisch inzicht.

In gesprek met Coen Hut en Gert Boels

Het vinden en behouden van werk is voor mensen met autisme niet altijd vanzelfsprekend. Hardnekkige vooroordelen en onbekendheid met autisme weerhouden werkgevers er soms van om een werknemer met autisme aan te nemen. Daarmee missen organisaties waardevolle kwaliteiten, dat vindt ook Gert Boels van LAVG Gerechtsdeurwaarders in Groningen (www.lavg.nl). Doordat processen gestandaardiseerd zijn en geautomatiseerd worden is er behoefte aan controle. Deze controle op goed/fout is vaak één van de sterke punten van iemand met autisme.

LAVG is een werkgever die wel kijkt naar deze kwaliteiten én de medewerker met autisme faciliteert. Dit doen ze door rekening te houden met hun minder sterkte kanten, zoals bijvoorbeeld plannen en organiseren, omgaan met deadlines, sociale druk. Kortom, er ontstaat een werkomgeving op maat.

Coen Hut werkt bij LAVG als datatypist/administratief medewerker en Gert is hier operationeel manager. Coen heeft een specialistische functie waarbij o.a. zorgvuldige uitvoering van vonnissen van de rechtbank belangrijk is. Hierin ziet Gert één van de kwaliteiten van Coen. “Hij interpreteert het vonnis niet, maar controleert het vonnis op fouten die zijn ontstaan vanuit het geautomatiseerde proces als ook de handmatige fouten van de rechters/griffiers. Voor andere medewerkers kan de concentratie en focus soms lastig zijn. De kwaliteiten van Coen sluiten perfect aan bij de verdergaande specialisering binnen ons bedrijf. ” Gert zegt: “ik wil wel veel meer medewerkers met autisme”. Maar Coen nuanceert: “iedereen met autisme is anders, dus niet iedereen met autisme zal deze functie (aan)kunnen of mist bepaalde vaardigheden in de communicatie.” Dat wordt beaamd door Gert. Maar hij is er wel van overtuigd dat positieve ervaringen maken dat je meer openstaat voor diversiteit in je bedrijf. Kwaliteiten als detailgericht, orde en regelmaat, structuur en scherpte zijn eigenschappen van Coen én belangrijk in zijn functie.

Hoe kwam Coen bij LAVG terecht?

In 2017 verloor Coen zijn baan en kwam in de WW. Een huisgenoot wees hem op een vacature voor dataspecialist bij LAVG. Hij solliciteerde en werd aangenomen. Coen heeft bij de sollicitatie genoemd dat hij autisme heeft. “Openheid is belangrijk, want anders begrijpen mensen je niet en vinden ze je misschien raar.”

Coen begon eerst op een andere afdeling. Dat ging op zich wel goed, maar de uitzonderingslijst waarmee hij moest werken, gaf teveel onduidelijkheid. Hij ruilde van afdeling met iemand anders en op de huidige werkplek gaat het prima. Coen: “Er wordt hier geen baan voor mij gecreëerd. Het is volwaardig werk. Ook zijn er ontwikkelmogelijkheden,  ik kan er taken bij krijgen. Ze kijken naar wat ik kan.”

Kansen krijgen

Uit een onderzoek in 2017 onder mensen met autisme van het Nederlands Autisme Register blijkt dat van mensen met autisme én een gemiddelde tot hoge intelligentie minder dan 50% betaald werk heeft. Helaas profiteren mensen met autisme op dit moment ook niet van de krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast vindt 60% van de mensen, die wel werk heeft, het werk (helemaal) niet passend wat betreft niveau en inhoud.

Gert weet uit eigen ervaring dat je je met een beperking soms extra moet bewijzen. Dat motiveert om, ondanks of misschien juist dankzij het anders zijn, goed gebruik te maken van de eigen kwaliteiten. Deze herkenning is voor hem de drijfveer om kansen te bieden aan mensen voor wie het extra moeite kost. “Ik heb daar een zwak voor”, aldus Gert. “Niet omdat ik het sneu vind maar omdat ik geloof in de kwaliteiten van mensen. We zijn een commercieel bedrijf waar gewoon gewerkt en geld verdiend moet worden. We pakken medewerkers niet met zijden handschoenen aan, maar laten ze ook niet spartelen.”

Samenwerken met collega’s

Op zich gaat de samenwerking met collega’s goed. Ook al is er niet altijd begrip voor of kennis van autisme. Coen: “mensen zonder een beperking zullen de mensen met een beperking nooit echt helemaal goed begrijpen. Mijn collega’s doen wel hun best en dat vind ik prettig. Zij kunnen de brug niet goed slaan, maar daar kan ik zelf ook iets in doen. En het is mooi dat ik gesteund wordt door Gert als het nodig is. Gert draagt het ook uit naar anderen in het bedrijf die misschien denken dat iemand met autisme het niet kan.” Gert: “Iedere medewerker heeft een plek in het hele proces. Daarom moet je nieuwsgierig zijn naar je medewerkers en in wat zij kunnen en nodig hebben.”
Coen: “Alles gaat vanuit de kracht. Je mag zijn wie je bent, je hoeft niet op je tenen te lopen. Nooit hoor ik ‘snap je het nu nog niet?’”

Wat zou Gert werkgevers willen meegeven?

“Werkgevers zijn vaak op zoek naar de perfecte medewerkers. Perfecte medewerkers bestaan niet. De allerbeste medewerkers zijn die medewerkers die het niet aan komt waaien. Organisaties hebben meer aan mensen met een kwetsbaarheid/beperking en die mensen weten deze kwetsbaarheid/beperking als kracht te gebruiken. Vaak zetten zij zich voor 150% in. Voor zo’n medewerker is dat gebruikelijk en normaal, omdat ze hiermee andere werkzaamheden, waar ze niet zo goed in zijn, willen compenseren. Wees ook niet te bang. Bijvoorbeeld niet bang zijn om iets te veranderen, maar leg het wel tijdig uit, communiceer het goed.”
Coen: “Gert is hierin de aanjager, hij krijgt mensen daarin mee en hij kan overtuigen.”

Wat zou Coen werkgevers willen meegeven?

“Kijk naar de persoon en kijk niet naar de beperking, niemand kan alles. Mensen met autisme zijn onmisbaar voor de samenleving, omdat ze zich dubbel en dwars inzetten voor de organisatie. Zorg dat je de kennis hebt, laat je goed informeren door een onafhankelijke partij. Weet wat je kunt verwachten en wat diegene kan bieden. Geef je medewerker de mogelijkheid en ruimte om te kunnen schakelen, gun tijd door iets te laten bezinken en er later op terug te kunnen komen. Het gaat om communicatie. 

De onderlinge band tussen Gert en mij is goed. Als ik het niet meer weet, dan kijkt Gert mee en dat is goed. Je mag zeker dingen van mensen met autisme verwachten. Er zit veel rek in ‘ons’. Dat wij ons niet kunnen ontwikkelen is grote onzin. Vul niet alles in voor iemand met autisme.

Voor iedereen die interesse heeft mag contact opnemen met Coen Hut via c.hut@lavg.nl of met Gert Boels via g.boels@lavg.nl

 

  • Ga terug naar het overzicht