Het manifest provincies Groningen en Drenthe autismevriendelijk staat centraal bij ons symposium 'Autisme Inclusief, wat anders'.

Manifest Provincies Groningen en Drenthe ‘Autismevriendelijk’

Dit manifest is opgesteld, samen met mensen met autisme en gelanceerd bij de uitreiking van de Stimuleringsprijs ANG in 2018. In 2019 starten we met het verspreiden van het manifest tijdens het symposium "Autisme Inclusief, wat anders". Dit symposium wordt georganiseerd door Autisme Expertise Netwerk Drenthe en Autisme Netwerk Groningen. 

Missie
Wij gaan uit van diversiteit in de samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is. Mensen met autisme kunnen naar vermogen onbeperkt en volwaardig deelnemen aan de samenleving. Dusdanig dat zij van betekenis kunnen zijn voor zichzelf en voor de maatschappij.
Grondbeginsel VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking: ‘respect voor verschillen en aanvaarding dat personen met (in dit geval) autisme deel uitmaken van de mensheid en de menselijke diversiteit’.

Visie
We willen bijdragen aan:

 • een genuanceerd beeld van autisme;
 • optimaal benutten van mogelijkheden van een ieder met autisme;
 • volwaardig deel kunnen nemen van mensen met autisme in de provincie Groningen in veiligheid en zonder gepest te worden, onder meer op de volgende terreinen:
  •  Opgroeien;
  •  Onderwijs;
  •  Werken;
  •  Vrije tijd; sport en culturele activiteiten;
  •  Wonen;
  •  Relaties (sociaal en zakelijk).
 • een brug slaan tussen de professionele hulpverlening en de wereld van mensen met autisme;


Werkwijze:

 • De (ondersteunings)behoefte van de persoon staat centraal. Dat betekent;
 • praten met in plaats van praten over;
 • concreet schriftelijk en mondeling taalgebruik;
 • kennis ontwikkelen van autisme om vanuit autisme te kunnen luisteren en handelen;
 • luisteren naar het verhaal van de persoon en handelen naar wat hij/zij nodig heeft;
 • ondersteuning sluit aan bij behoefte in de verschillende fases van het leven;
 • wat werkt voor de een hoeft niet voor de ander te werken (maatwerk);
 • zie ontwikkeling en handel ernaar;
 • transities in het leven op je eigen tempo kunnen doorlopen en daarbij kunnen leren van je fouten;
 • gelijke kansen bieden vraagt ongelijke benadering;
 • samenwerken met mantelzorgers en overig netwerk;
 • bijdragen aan gezonde balans voor mantelzorg en netwerk;
 • er wordt integraal samengewerkt tussen organisaties/sectoren; levensbreed en levenslang.

Hierbij is de vraag leidend en niet de structuur.

 • Uitgaan van autisme en samenwerken met ervarings(des)kundigen is vanzelfsprekend bij:
  • ontwikkeling van visie, beleid en uitvoering beleid;
  • voorlichting;
  • belangenbehartiging.
 • Ga terug naar het overzicht