Faculteit der Letteren van de RUG en in het bijzonder mevrouw Aletta Westra wint Stimuleringsprijs Autisme Netwerk Groningen 2018

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 6 november werd de tweejaarlijkse stimuleringsprijs autisme netwerk Groningen uitgereikt. 

De winaar is de Faculteit der Letteren en in het bijzonder de studieadviseur, mevrouw Westra. Mevrouw Westra is voorgedragen door mevrouw Antje Heeringa.
Binnen de faculteit is kennis van autisme en van wat het in de praktijk betekent voor een student met autisme om te studeren. Mevrouw Westra is goed op de hoogte en zet zich daadwerkelijk in om voorwaarden te scheppen waardoor iemand met autisme kan studeren.
Het mee kunnen doen is structureel verankerd. Ook in het beleid. In een brief van de universiteit staat “De RUG biedt aan studenten met een lichamelijk handicap, chronische psychische klachten of dyslexie zoveel mogelijk een gelijke kans op studiesucces als aan studenten zonder functiebeperking. De RUG beschouwt het realiseren van geschikte en noodzakelijke aanpassingen als een recht van de student en niet als een gunst.”
Dit blijkt voortdurend uit meedenken met de student met autisme, eigen initiatief nemen zodat de student met autisme mee kan doen, vanzelfsprekend vinden dat steeds gezocht wordt naar de juiste mix van ‘normaal waar mogelijk en aangepast waar nodig’. Mevrouw Westra is goed in het vertalen van problemen naar oplossingen en zet zich in om die oplossingen te realiseren. Ze is enthousiast en schept er plezier in om een bijdrage te leveren aan het kunnen volgen van de studie Nederlands. De student met autisme heeft een volwaardige plek binnen de studie.

De jury over deze voordracht
Normaal waar mogelijk, aangepast waar nodig. Dat sluit aan bij de inclusie-gedachte. Mooi dat mevrouw Westra het vanzelfsprekend vindt dat er inzet getoond wordt om op maat voorwaarden te scheppen, zodat iemand met autisme mee kan doen in een reguliere onderwijssituatie. Het komt vaak voor dat iemand met autisme het onderwijstraject niet kan vervolgen. Des te mooier dat dit bij de Faculteit der Letteren zo goed opgepakt wordt.

De winnaar van de stimuleringsprijs Autisme Netwerk Groningen 2018 is de Faculteit der Letteren en in het bijzonder mevrouw Westra.

De Faculteit der Letteren is gekozen tot winnaar, omdat zij:
 

  • realiseren van geschikte en noodzakelijke aanpassingen niet ziet als een gunst, maar als een recht;
  • daarmee de kracht van diversiteit in de breedte in de samenleving erkent;
  • niet uitgaan van ‘zo doen we dat’, maar uitgaan van ‘wat heb je nodig’;
  • werkt vanuit de visie normaal waar mogelijk, aangepast waar nodig;
  • voorwaarden schept tot volwaardig mee kunnen doen;
  • problemen goed kan vertalen naar oplossingen;
  • een studieadviseur heeft die enthousiast is en er plezier in schept om een bijdrage te leveren aan het kunnen volgen van een studie Nederlands door een student met autisme;
  • wij de wens hebben dat dit voorbeeld veel navolging krijgt in andere onderwijssettingen.

Kijk hier voor de overige inzendingen. 

  • Ga terug naar het overzicht