Autisme Netwerk Groningen (ANG) ‘beloont’ opnieuw inclusie van kinderen/volwassenen met autisme met de Award Stimuleringsprijs ANG

Een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is en iedereen volwaardig een eigen plek in de samenleving kan hebben,
dat streeft Autisme Netwerk Groningen na.

Dit is nog lang niet altijd vanzelfsprekend. Of het nu gaat om begeleiding/zorg, onderwijs, werk/zinvolle daginvulling, vrije tijdsbesteding of sport.

Daarom wil het ANG met de Award Stimuleringsprijs organisaties in de provincie Groningen die hieraan bijdragen in het zonnetje zetten. Het kan als voorbeeld en inspiratie dienen voor andere organisaties.
De winnaar ontvangt een Award tijdens een feestelijke bijeenkomst op 1 december.
Tijdens de bijeenkomst verzorgt dr. Annelies Spek een lezing over zingeving/benutten talenten en autisme.

Zie de bijlagen voor meer informatie over het doel, de procedure, de criteria en het voordrachtformulier en/of https://www.autismegroningen.nl/stimuleringsprijs/

Organisaties kunnen door iedereen vanaf nu worden voorgedragen tot uiterlijk 10 september.

 

  • Ga terug naar het overzicht