Autisme en de tandarts

Inmiddels komt er ook steeds meer aandacht voor autismevriendelijkheid in de mondzorg. 
Een werkgroep hiervoor heeft ook een website ontwikkeld, namelijk www.autismevriendelijketandheelkunde.nl
Deze werkgroep heeft als belangrijkste taak met initiatieven te komen om de tandheelkundige zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS), met/zonder verstandelijke beperking, een (forse) impuls te geven. De werkgroep wil een schakel zijn tussen wetenschappelijk onderzoek en dagelijkse praktijk van mondzorgverleners, cliënten/ouders/groepsleiding en ondersteunende professionals.

Zie ook de website www.tandarts.nl/angst

  • Ga terug naar het overzicht